Skolens Historie.

Torstorp Skole blev etableret i efteråret 1986 som en afdeling af Rønnevangsskolen.

I begyndelsen lånte man et af fælleshusene i Torstorp området, men i foråret 1988 stod den første del af skolen (Drivhuset) klar til indflytning.

Høje-Taastrup Kommune havde udskrevet en arkitektkonkurrence og vinderprojektet bestod af to forskoler (1 i Nørreby og 1 i Østerby), en egentlig hovedskole samt tilhørende idrætsfaciliteter.

Den første del af skolen var oprindelig en af de to forskoler (Nørreby).

 En forskole indeholder 1 børnehaveklasse, én 1. kl., én 2. kl. og én 3. kl.. Desuden er der lokaler til én SFO. 

Planen for den videre udbygning gik desværre i stå og i de følgende år blev der etableret forskellige pavillonløsninger for at få plads til de mange elever, der skulle starte i børnehaveklasse.

 Som årene gik blev forholdene i forskolen så trange, at en udvidelse var uundgåelig, og da man ikke ønskede at opsætte flere pavilloner, blev det besluttet at bygge 2. del af skolen.

Oprindeligt arbejdede man med en to-sporet skole (jvf. de to forskoler), men undersøgelser af elevantallet til de kommende årgange viste, at skolen skulle udvides til en tre-sporet skole. De tidligere planer angående skolens udvidelse blev derfor ændrede. 

Tanken om at bygge to forskoler blev forkastet, og i stedet byggede man yderligere to afdelinger i forlængelse af den gamle forskole. Desuden blev der opført idrætshal, gymnastiksal samt en administrationsfløj.

Dette byggeri stod færdigt til indvielse i november 1994.

Billeder fra etape 2

Mange elever og forældre har i årenes løb været utilfredse med, at skolen kun havde klasser til og med 3. kl., og skiftende skolebestyrelser har naturligvis forsøgt at overbevise politikerne om at en udvidelse var nødvendig. 

I efteråret 1997 bar disse anstrengelser endelig frugt, og politikerne besluttede, at Torstorp Skole skal udbygges til at indeholde klasser til og med 9. kl.

Samtidig blev det besluttet, at de elever der på daværende tidspunkt gik på Torstorp Skole i fremtiden fik mulighed for at fortsætte deres skolegang her.

Se billederne fra byggeriet

Udvidelsen stod færdig november/december 2000, og blev taget i brug i januar 2001. 

Se billeder fra den officielle indvielse